Педагогічні практики адаптивної освіти дошкільників. Регіональний досвід

0894104232Швидкі зміни, що відбуваються в навколишньому світі, зумовлюють необхідність виховувати в дітях бажання навчатися протягом усього свого життя, так як сучасні діти зустрічаються з різноманітними змінами: соціальними, політичними, в оточенні, в науці і технологіях тощо. Аналіз сучасної практики сімейного та суспільного виховання засвідчує існування відчутних протиріч між задекларованими ідеями гуманізації освіти та реальним станом справ, зокрема, ще бракує бажаного опікування пошуками шляхів індивідуалізації та диференціації; відсутній систематичний моніторинг прогресу дітей; недостатньо реалізуються на практиці позиції щодо створення умов для розвитку самостійності та відповідальності; спостерігається формальний підхід до організації розвивального предметно-ігрового середовища; ситуації вибору не використовуються як цілеспрямований і систематичний педагогічний підхід, тощо.

Read more

Засідання експертної комісії з проведення дослідно-експериментальної роботи

dscn474611 червня 2013 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка відбулося чергове засідання експертної комісії з проведення дослідно-експериментальної роботи. На розгляд комісії винесено 12 програм дослідно-експериментальної роботи. Серед них: 10 програм на відкриття, 1 – завершення, 1 на припинення експерименту. За результатами засідання комісія підтримала клопотання 27 ЗНЗ та 17 ДНЗ про надання статусу дослідно-експериментального навчального закладу.

Із зазначеної кількості 16 ЗНЗ долучилися до експерименту «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі», 4 – до «Упровадження моделі громадсько-активної школи в загальноосвітньому навчальному закладі», 17 ДНЗ – до «Соціально-педагогічні умови впровадження «ПЗ технологій» у дошкільних навчальних закладах». Новими в системі дослідно-експериментальної роботи м. Києва цьогоріч стали такі напрямки досліджень: «Соціально-педагогічні аспекти організації інклюзивної освіти дітей зі зниженим слухом в умовах основної та старшої школи», «Формування професійної орієнтації учнів у процесі викладання спеціального курсу «Надра земні (основи геології)» у середній загальноосвітній школі», «Розвиток проектної компетентності учнів засобами інтерактивного навчання», «Проектування освітнього простору початкової школи Ліцею міжнародних відносин №51 як організаційно-педагогічна умова його інноваційного розвитку», «Тьюторська підтримка у сучасній школі», «Педагогічні умови формування самоповаги старших підлітків у школі-інтернаті», «Розробка психолого-педагогічної системи становлення творчого потенціалу особистості гімназиста».

Read more

Нарада методистів із питань інноваційної діяльності

Копия DSC084863 червня 2013 року в ІППО КУ імені Бориса Грінченка було проведено нараду для методистів із питань інноваційної діяльності районних науково-методичних центрів.
Тема наради «Стан, проблеми та перспективи інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності в ДНЗ та ЗНЗ міста Києва».
Увагу учасників семінару було зактуалізовано на важливих питаннях організації та здійснення дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах столиці.
Для підтримки і забезпечення супроводу інноваційної діяльності в середній ланці столичної освіти співробітниками НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій інноваційних створено сайт, на якому ініціатори експериментальних проектів можуть знайти всі необхідні нормативні й законодавчі документи для відкриття, проведення і звітування про хід і результати дослідно-експериментальної роботи, а також цікаву інформацію про перспективні напрямки інноваційної діяльності.

Read more

Метод проектів. Сучасні орієнтири

children-300x293Пріоритетним завданням сучасної освіти визнано формування ініціативних вільних особистостей, здатних творчо мислити, самостійно обирати виважені раціональні шляхи вирішення стандартних і нестандартних життєвих, соціокультурних і професійних ситуацій, бути готовими до здійснення професійної діяльності на високому інтелектуальному і творчому рівні, спроможних не тільки вирішувати складні задачі, але й висувати проблеми, знаходити принципово нові творчі рішення. При цьому в нормативних і законодавчих документах серед пріоритетних принципів розвитку визначено принципи проектної діяльності, яка включена в освітні стандарти майбутніх фахівців.

З огляду на це в середній ланці освітньої галузі актуальною є необхідність формування у дітей здатності до самостійної проектної діяльності, здобувати і застосовувати знання щодо технології проектної діяльності, розмірковувати у прийнятті рішень, чітко планувати дії, ефективно співпрацювати в різноманітних за складом групах, бути відкритими для нових контактів і культурних зв’язків.

Read more

У гімназії № 30 «ЕкоНад» м. Києва відбулася конференція старшокласників «Київські молодіжні ініціативи у проекті «Бути киянином – доля щаслива. Київ люби і вивчай шанобливо!»

gim3018 травня 2013 року, у суботу, в гімназії № 30 «ЕкоНад» міста Києва відбулася конференція старшокласників «Київські молодіжні ініціативи у проекті «Бути киянином – доля щаслива. Київ люби і вивчай шанобливо!» Саме таку назву має проект, у якому цього року плідно працювали вчителі, учні та їхні батьки. У цей день до гімназії завітали представники 13 навчальних закладів столиці з різних районів (Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер», СШ № 85, гімназія №39 І – ІІІ ступенів ім. гетьмана України Богдана Хмельницького, СЗШ №95, гімназія № 191 ім. П.Г.Тичини, спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №129 м. Києва, Гімназія «Діалог», НВК № 209 «Сузір’я», СЗШ № 81, Слов’янської гімназії, Спеціалізована школа №120, Ліцей № 100 «Поділ», Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Переважна більшість із них активно працюють у проектах ПАШ ЮНЕСКО та є соціально-активними школами. А цього року, як і гімназія № 30 «ЕкоНад», вони долучилися ще й до експерименту з упровадження моделі громадсько-активної школи.

Read more

Семінар «Із досвіду впровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ»

2[1]22 травня 2013 року в НВК №240 «Соціум» Оболонського р-ну м.Києва відбувся семінар, у ході якого обговорювалися актуальні питання, пов’язані з представленням досвіду впровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ. Однією з переваг мультипрофільного навчання є можливість побудови учнем власної траєкторії навчання відповідно до його потреб і нахилів. Така форма навчання нині реалізується в дев’яти київських ЗНЗ у межах дослідно-експериментальної діяльності.

Read more

Дистанційне навчання: перші здобутки та подальші плани

kovalchuk716 травня 2013 року в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася науково-практична конференція за результатами проведення формуючого етапу дослідно-експериментальної роботи на тему: «Упровадження елементів дистанційного навчання в ЗНЗ м. Києва», що була організована науково-дослідною лабораторією експериментальної педагогіка та педагогічних інновацій. В ході конференції учасники, а це керівники та вчителі 19 ЗНЗ м. Києва, поділилися першими здобутками упровадження технології дистанційного навчання. Загальну характеристику ходу експерименту, а також про його здобутки розповів В.І. Ковальчук, науковий керівник. Детальніше про хід реалізації експерименту та його результати доповів С.В. Якубов, науковий консультант. Цікавими і змістовними були виступи представників ЗНЗ: І.В. Гарбаренко – директора СЗШ №236, О.Г. Заводович – заступника директора СЗШ №52, О.Я. Осадчої – заступника директора Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. В ході конференції учасники поділилися не тільки здобутками, а й обговорили перспективи та завдання наступного етапу дослідно-експериментальної роботи.

Read more

Сучасні виклики освіти – сучасні тенденції зміни стеоретипів

Сьогодні в освіті широкого поширення набувають різні види і форми освіти, що є провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації здібностей, а також зростанням професійної компетенції, удосконаленням раніше здобутих знань, умінь і навичок. Нові умови вимагають нових підходів. Згадуючи старе єврейське прислів’я «Не навчайте дітей так, як навчали вас – вони народилися в інші часи», кожен педагог повинен розуміти, що сьогодні вже неможливо викладати дисципліни традиційно, коли у центрі навчального процесу знаходиться вчитель, а учні пасивно сприймають матеріал. Та чи влаштовує така традиційність нашого учня? Чи отримає він необхідні навички для комунікації?

Read more

Дослідно-експериментальна діяльність навчальних закладів Дніпровського району міста Києва

dity-expПровідну роль у розвитку системи загальної середньої освіти відіграють інноваційні процеси, які є невід`ємною складовою розвитку науки і культури в цілому та освітньо-педагогічної теорії, зокрема. Основною формою реалізації інноваційної освітньої діяльності є педагогічні експерименти, що здійснюються на всеукраїнському та регіональному рівнях. Саме через дослідно-експериментальну діяльність навчальні заклади можуть апробувати сучасні моделі навчально-виховного процесу, технології навчання, спрямовані на розвиток особистості учня та вчителя.

Заклади освіти Дніпровського району визначають актуальність організації інноваційної діяльності через пошук варіативних та альтернативних моделей їх розвитку. Інноваційний пошук освітян району має широкий спектр – це і духовно-моральне виховання, і використання інформаційних технологій у навчальному процесі, інклюзивна освіта, розвивальне навчання, науково-педагогічний проект «Росток», особистісно-орієнтоване та профільне навчання, Школа повного дня та громадсько активні школи, технологія саморозвитку М.Монтессорі та вальдорфська педагогіка.

Read more

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність навчального закладу: шляхи впровадження

kovalchukРеформування національної системи освіти спричинило потребу в оновленні діяльності навчального закладу. Одним із компонентів модернізації освітньої галузі є дослідно-експериментальна робота. З огляду на це до дослідницької (гностичної) діяльності вчителя нині посилено увагу.

Педагогічне дослідження – це процес і результат діяльності, спрямованої на одержання нових знань про закономірності навчання, виховання і розвитку особистості, про структуру, теорію, методику і технологію організації навчально-виховного процесу, його зміст, принципи, методи і прийоми здійснення.

Оскільки єдино правильним і ефективним шляхом перевірки результативності запровадження інновацій у системі освіти є експеримент, експериментальна робота є складовою інноваційної діяльності.

Read more