Пруцакова Ольга Леонідівна, завідувачка Науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

Пруцакова Ольга Леонідівна, завідувачка Науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Освіта: повна вища. Закінчила Київський державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (вчитель географії і біології), аспірантуру Інституту педагогіки та докторантуру Інституту проблем виховання НАПН України (кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання).

Досвід роботи: вчитель географії і біології; молодший науковий співробітник – провідний науковий співробітник лабораторії екологічного виховання і лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, старший викладач кафедри педагогіки початкової освіти та методики викладання природничо-математичних дисциплін Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка, викладач екології Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.

 

Read more

Лавриненко Олена Василівна, старший науковий співробітник

ЛавріненкоЛавриненко Олена Василівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.
Освіта: повна вища. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (спеціальність – “хімік, викладач”), “Школу резерву керівників навчальних закладів” при Головному управлінні освіти і науки Київської міської державної адміністрації, державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти” (спеціальність – “менеджмент організацій”, кваліфікація – магістр з менеджменту організацій). З 16.06.2010 – 15.06.2015 здобувач ступеня кандидата педагогічних наук (відділ інновацій та стратегічного розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України). Захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (диплом № ДК 038753 від 29.09.2016 р.). Закінчила Школу освітнього коучингу (EdCoachSchool ГО “Асоціація коучів і фасилітаторів освіти”(2019-2020р.р.)

Read more

Пазюк Світлана Андріївна, молодший науковий співробітник

Освіта: повна вища. Закінчила російське відділення філологічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького.
Досвід роботи: вчителька російської мови і літератури; заступниця директора з навчальної частини 5-8 класів гімназії «Діалог» Дарницького району м. Києва; завідувачка Науково-методичного центру педагогічної майстерності Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка; викладачка кафедри дошкільної та початкової освіти, молодша наукова співробітниця Науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Київського університету імені Бориса Грінченка.

Воротникова Ірина Павлівна, старший науковий співробітник

Vorotnykova_newВоротникова Ірина Павлівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.
Освіта: повна вища. Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка (вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки), Харківський регіональний інститут управління Української академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління), аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Read more