Пруцакова Ольга Леонідівна, завідувачка Науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

Пруцакова Ольга Леонідівна, завідувачка Науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Освіта: повна вища. Закінчила Київський державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (вчитель географії і біології), аспірантуру Інституту педагогіки та докторантуру Інституту проблем виховання НАПН України (кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання).

Досвід роботи: вчитель географії і біології; молодший науковий співробітник – провідний науковий співробітник лабораторії екологічного виховання і лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, старший викладач кафедри педагогіки початкової освіти та методики викладання природничо-математичних дисциплін Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка, викладач екології Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.

 

Read more

Лавриненко Олена Василівна, старший науковий співробітник

ЛавріненкоЛавриненко Олена Василівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.
Освіта: повна вища. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка (спеціальність – “хімік, викладач”), “Школу резерву керівників навчальних закладів” при Головному управлінні освіти і науки Київської міської державної адміністрації, державний вищий навчальний заклад “Університет менеджменту освіти” (спеціальність – “менеджмент організацій”, кваліфікація – магістр з менеджменту організацій). З 16.06.2010 – 15.06.2015 здобувач ступеня кандидата педагогічних наук (відділ інновацій та стратегічного розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України). Захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання (диплом № ДК 038753 від 29.09.2016 р.). Закінчила Школу освітнього коучингу (EdCoachSchool ГО “Асоціація коучів і фасилітаторів освіти”(2019-2020р.р.)

Read more

Радзімовська Оксана Віталіївна, старший науковий співробітник

Радзімовська Оксана Віталіївна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук.
Освіта: вища. Закінчила Київський державний педагогічний інститут імені Михайла Драгоманова (вчитель географії та біології) – 1988-1993 р.р., Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка (практичний психолог) – 2000 – 2002 р.р., аспірантуру Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Захистила дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія у 2019 р. (кандидат психологічних наук).

Read more

Пазюк Світлана Андріївна, молодший науковий співробітник

Освіта: повна вища. Закінчила російське відділення філологічного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. М. Горького.
Досвід роботи: вчителька російської мови і літератури; заступниця директора з навчальної частини 5-8 класів гімназії «Діалог» Дарницького району м. Києва; завідувачка Науково-методичного центру педагогічної майстерності Київського міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка; викладачка кафедри дошкільної та початкової освіти, молодша наукова співробітниця Науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сергій В’ячеславович Якубов, науковий співробітник

yakubovСергій В’ячеславович Якубов,  науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Освіта вища. До листопада 2008 року працював директором комунального підприємства «Інформатика» у Солом’янському районі м. Києва. З листопада 2008 року співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій.
Професійний та науковий інтерес – упровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальний процес вищих та середніх навчальних закладів.

Read more

Костянтин Олександрович Линьов, старший науковий співробітник

Линьов Костянтин Олександрович Линьов, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат наук з державного управління, доцент.

Освіта:
Сімферопольський державний університет ім. М.Фрунзе, історичний факультет.
Національна академія державного управління при Президентові України, магістратура, аспірантура (кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління).
North London University, Department of Public Administration, Master of Arts.


Read more

Воротникова Ірина Павлівна, старший науковий співробітник

Vorotnykova_newВоротникова Ірина Павлівна, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.
Освіта: повна вища. Закінчила Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка (вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки), Харківський регіональний інститут управління Української академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління), аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Read more