Друковані праці

drukpraci6 Ніцу Ю.Г. Упровадження мультипрофільного навчання в старшій школі ЗНЗ : метод. посіб. / Ю. Г. Ніцу; за заг. ред. В. І. Ковальчука; наук. консульт. Л. О. Базиль. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 96 с.
drukpraci7 Школа повного року навчання: з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. матер. / упоряд.: Г. В. Шапаренко, Ю. В. Терпило. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 124 с.
drukpraci8 Організація дослідно-експериментальної роботи у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах : метод. рек. / уклад.: В. І. Ковальчук, Г. В. Шапаренко, Л. О. Базиль та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 76 с.
drukpraci9 Педагогічний експеримент в освіті : інформ.-метод. зб. / уклад.: В. І. Ковальчук, Г. В. Шапаренко, Л. О. Базиль та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 144 с.
drukpraci10 Шапаренко Г.В. Вступ до інклюзивної освіти: навч. посіб. / Г. В. Шапаренко. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 40 с.
Воротникова І.П., Якубов С.В., Упровадження дистанційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Навчально-методичний посібник / І.П Воротникова, С.В. Якубов, Київ, ун-т ім.Б. Грінченка, 2017. – 140 с.