Друковані праці

drukpraci6 Ніцу Ю.Г. Упровадження мультипрофільного навчання в старшій школі ЗНЗ : метод. посіб. / Ю. Г. Ніцу; за заг. ред. В. І. Ковальчука; наук. консульт. Л. О. Базиль. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 96 с.
drukpraci7 Школа повного року навчання: з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів : наук.-метод. матер. / упоряд.: Г. В. Шапаренко, Ю. В. Терпило. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 124 с.
drukpraci8 Організація дослідно-експериментальної роботи у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах : метод. рек. / уклад.: В. І. Ковальчук, Г. В. Шапаренко, Л. О. Базиль та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 76 с.
drukpraci9 Педагогічний експеримент в освіті : інформ.-метод. зб. / уклад.: В. І. Ковальчук, Г. В. Шапаренко, Л. О. Базиль та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 144 с.
drukpraci10 Шапаренко Г.В. Вступ до інклюзивної освіти: навч. посіб. / Г. В. Шапаренко. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 40 с.
Воротникова І.П., Якубов С.В., Упровадження дистанційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. Навчально-методичний посібник / І.П Воротникова, С.В. Якубов, Київ, ун-т ім.Б. Грінченка, 2017. – 140 с.

Лавриненко. О. (2021). Можливості коучингу у менеджменті педагогічних інновацій системи післядипломної освіти. м.Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 р., /Тернопіль: Тайп, 2021, 467 с.  http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/19446

Лавриненко. О. (2022). ВИЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАЕКТОРІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ЦІННІСНО-СМИСЛОВІ ОРІЄНТАЦІЇ. Неперервна професійна освіта: теорія і практика , (2), 73–81. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2022.2.9
Лавриненко, О. (2022). ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ: ПІДХОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ У СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН. SWorld-Ger Conference Proceedings1(gec20-01), 39–47. https://doi.org/10.30890/2709-1783.2022-20-01-010
Дистанційне навчання: Виклики, результати та перспективи. Пордадник ІІ, Київ – 2021, стор. 33-45 Пруцакова О.Л., Радзімовська О.В., Лавриненко О.В., Якубов С.В.  Розділ 1.2. Організація, результативність та особливості дистанційного навчання  https://ndl.ipo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2022/09/Порадник-Розділ-1-2.pdf
Інформаційно-аналітичний збірник

Загальна редакція: Пруцакова О.Л.,  Автори-упорядники: Лавриненко О.В., Радзімовська О.В.,  Якубов С.В. Експериментальні педагогічні дослідження регіонального рівня у закладах освіти м.Києва у 2016-2020 роках. ІПО КУБГ імені Бориса Грінченка, Київ 2021 – 108 с.  https://ndl.ipo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Збірник_2021_Обклад.pdf