Про виявлення особливостей здійснення інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності у закладах освіти м. Києва

Шановні колеги!

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій просить вас взяти участь в опитуванні, спрямованому на виявлення особливостей здійснення у закладах освіти інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня протягом 2016-2022 років.  Анкета у вигляді Форми Google буде надіслана на електронні адреси респондентів. В процесі заповнення Анкети, на кожне з запитань надайте, будь ласка, одну або декілька відповідей  – до запитань, що допускають таку можливість.
Результати анкетування будуть використані у науковій діяльності НДЛ.
Дякуємо Вам за співпрацю!

Інструктивно-методичні рекомендації щодо проведення дослідження «Вивчення стану рівного доступу учнівської молоді до вибору та отримання STEM – професій»

Дослідження «Вивчення стану рівного доступу учнівської молоді до вибору та отримання STEM-професій» (далі – Дослідження) проводиться відповідно до п. 7 планування роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» на 2018 рік, затверджений наказом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 27.12.2017 № 77 та на виконання н.1 наказу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 24 01.2018 № 3 «Про організацію та проведення дослідження «Вивчення стану рівного доступу учнівської молоді до вибору та о тримання STEM-професій». Read more

К.О. Линьов. Рівень володіння іноземною мовою керівника закладу середньої освіти м. Києва.

Дослідження проводилося під час проходження курсів підвищення кваліфікації керівниками закладів освіти протягом 2014 – 2016 рр. До категорії «керівник закладу освіти» ми включаємо директора школи та його заступників. Потрібно зауважити, що на курсах підвищення кваліфікації вивчення іноземної мови навчальним планом не передбачалося і не проводилося. Read more

Статистична довідка за результатами соціологічного дослідження «думка респондентів щодо впровадження Е-підручників в освітній процес»

Соціологічне дослідження «Думка респондентів щодо впровадження е-підручників у освітній процес» відображає стан дослідно-експериментальної роботи «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» у тих закладах освіти, які долучилися до проекту в грудні 2017 року.
Проект виконується відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту № 757 від 13.09.2016 року «Про організацію дослідно-експериментальної роботи «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» у загальноосвітніх навчальних закладах».
Науковий керівник проекту – Воротникова І.П., доцент кафедри методики природничо-математичної освіти та технологій, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. Read more

Статистична довідка за результатами соціологічного дослідження «організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів Е-навчання в школі»

Соціологічне дослідження за результатами дослідно-експериментальної роботи «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» на основі двох етапів (1.09.2016-01.06.2017 року)
Проект виконується відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту № 757 від 13.09.2016 року «Про організацію дослідно-експериментальної роботи «Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі» у загальноосвітніх навчальних закладах». Read more

Аналітичні матеріали з проміжного звіту ліцею №241 за темою ДЕР: «Система педагогічної підтримки обдарованої дитини в умовах багатопрофільного ліцею»

Аналіз дійсного стану освіти у розвинених європейських країнах, порівняння програм освітньої, навчально-виховної розвивальної діяльності навчальних закладів.
Проведено дослідження дійсного стану освіти на експериментальному майданчику й розвинених європейських країнах, порівняння програм освітньої, навчально-виховної розвивальної діяльності навчальних закладів. Read more

Український учитель у дзеркалі всеукраїнського опитування за методологією TALIS

Вашій увазі представляються результати Всеукраїнського моніторингового опитування викладання та навчання серед директорів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (за методологією TALIS), виконаного науковцями Української асоціації дослідників освіти з використанням інструментарію Міжнародного дослідження викладання та навчання TALIS 2013, що проводиться Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Дослідження виконано у лютому-серпні 2017 року в межах проекту «Вчитель» та «Реформа освіти: оцінка якості в міжнародному контексті», який реалізує Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Анотований звіт TALIS

Презентація TALIS

К.О. Линьов. Самооцінка керівника закладу освіти щодо розвитку власних навичок роботи у мережі Інтернет

Метою даної статті є висвітлення результатів досліджень, які були проведені у 2014-2016 рр. і були спрямовані на визначення рівня розвитку навичок роботи керівника закладу середньої освіти у мережі Інтернет та надання рекомендацій щодо розробки відповідних навчальних дисциплін для потреб Програми підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти. Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: презентувати, порівняти та проаналізувати отримані результати досліджень за три роки; надати рекомендації щодо розробки та запровадження навчальних дисциплін під час курсів з підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти.

Read more