Пруцакова Ольга Леонідівна, завідувачка Науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

Пруцакова Ольга Леонідівна, завідувачка Науково-дослідної лабораторії експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.
Освіта: повна вища. Закінчила Київський державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (вчитель географії і біології), аспірантуру Інституту педагогіки та докторантуру Інституту проблем виховання НАПН України (кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання).

Досвід роботи: вчитель географії і біології; молодший науковий співробітник – провідний науковий співробітник лабораторії екологічного виховання і лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, старший викладач кафедри педагогіки початкової освіти та методики викладання природничо-математичних дисциплін Інституту дошкільної, початкової і мистецької освіти Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка, викладач екології Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.

 

Разом з авторським колективом є автором колективної монографії, ряду навчальних посібників для учнів, навчально – методичних, науково- методичних та методичних посібників для вчителів (15), методичних рекомендацій (5), є одноосібним автором навчальних програм (5) з проблематики екологічної освіти і освіти в інтересах сталого розвитку. Переважна більшість навчально-методичного забезпечення має Гриф МОН України.
Є одноосібним автором та членом авторського колективу навчальних комплектів і проєктів, створених під егідою КМДА та МОНПС України («Дім, в якому ти живеш”, „Місто, в якому ти живеш”, «Екологічний атлас Києва», «Екологічний атлас маленького киянина», «Екологія для дітей» тощо). Виступає одним з авторів «Екологічної енциклопедії», «Енциклопедії освіти», «Енциклопедії позашкільної освіти».
Здійснювала науково-методичну редакцію та адаптацію міжнародних проектів REC-OSCE «Зелений пакет Україна» (2011-2015), REC «Крок за кроком- Україна»- «Green Steps” (2015-2018рр), ПРООН-ГЕФ “Чорноморська скринька” («Black Sea box») (2012-2015рр.) та «Озонекшн» (2018-2019), є активним тренером цих проектів в Україні та розробником авторських тренінгів з формування екологічної компетентності вчителів і компетентності з освіти сталого розвитку суспільства.
Автор понад 110 наукових і методичних публікацій, у тому числі – публікації іноземною мовою, 3 статей, що індексуються у наукометричних базах, 10 – у фахових виданнях.

Активно співпрацює з рядом державних установ та ГЕО, установами природно-заповідного фонду України.

Коло наукових інтересів: екологічна освіта і освіта в інтересах сталого розвитку, розробка інтерактивних методів освіти, тренерська діяльність, освіта дорослих.