Про виявлення особливостей здійснення інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності у закладах освіти м. Києва

Шановні колеги!

НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій просить вас взяти участь в опитуванні, спрямованому на виявлення особливостей здійснення у закладах освіти інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня протягом 2016-2022 років.  Анкета у вигляді Форми Google буде надіслана на електронні адреси респондентів. В процесі заповнення Анкети, на кожне з запитань надайте, будь ласка, одну або декілька відповідей  – до запитань, що допускають таку можливість.
Результати анкетування будуть використані у науковій діяльності НДЛ.
Дякуємо Вам за співпрацю!