Вебінар «Основні тенденції експериментальної діяльності у закладах освіти м. Києва»

25 травня 2022 року в рамках проведення Фестивалю науки 2022 у
НДЛ відбувся вебінар «Основні тенденції експериментальної
діяльності у закладах освіти м. Києва» для педагогів закладів освіти
столиці, що беруть участь у дослідно-експериментальній роботі
регіонального рівня.
ПРУЦАКОВА О.Л., завідувачка НДЛ експериментальної педагогіки та
педагогічних інновацій ІПО Київського університету імені Бориса
Грінченка, охарактеризувала стан дослідно-експериментальної
діяльності в закладах освіти столиці, окреслила основні тенденції
останніх років і перспективи розвитку інноваційної освітньої діяльності в
умовах сьогодення.
ЛАВРИНЕНКО О.В., старша наукова співробітниця НДЛ ІПО Київського
університету імені Бориса Грінченка, розкрила значення ціннісно-
смислової орієнтації у здійсненні інноваційної діяльності в закладах
освіти, виборі проблематики дослідження та важливості цієї діяльності
для реалізації актуальних освітніх ідей.
ЯКУБОВ С.В., молодший науковий співробітник НДЛ ІПО Київського
університету імені Бориса Грінченка, представив один з діючих
регіональних експериментів, спрямований на розвиток дослідницького
мислення учнів в умовах STEAM навчання на уроках інформатики.
РАДЗІМОВСЬКА О.В., старша наукова співробітниця НДЛ ІПО Київського
університету імені Бориса Грінченка, ознайомила з результатами міні-
дослідження, що здійснювалось НДЛ задля покращення взаємодії із
закладами освіти і визначення їх потреб у здійсненні дослідно-
експериментальної роботи.
ПАЗЮК С.А, молодша наукова співробітниця НДЛ ІПО Київського
університету імені Бориса Грінченка, відзначаючи важливість
експериментальної діяльності у закладах освіти столиці, відзначила, що
сучасні умови здійснюють значний вплив на її проведення, спонукаючи
заклади освіти переглядати освітні пріоритети.
Педагоги-учасники вебінару подякували за цікаву і своєчасну статистику,
що була надана та допомогу НДЛ у здійсненні експериментальної
діяльності. Учасники також обговорили необхідність здійснення і шляхи
адаптації експериментальної діяльності закладів освіти до умов
збройного конфлікту і воєнного стану, відзначили провідну роль
педагогічного колективу і наукових керівників у цій роботі.
О.О. Пруцакова. Стан дослідно-експериментальної діяльності в
закладах загальної середньої освіти м. Києва: презентація виступу.
О.В. Лавриненко. Ціннісно-смислові орієнтації в контексті
здійснення інноваційної діяльності в закладах загальної середньої
освіти: презентація виступу.
С.В. Якубов. Курс STEAM-інформатика: презентація виступу.
О.В. Радзімовська. Анкета: особливості науково-інноваційної
діяльності в закладах загальної середньої освіти м. Києва:
презентація виступу.